Languages

Madagascar

description

Barev. 44 x 26 cm na listu 56 x 37 cm Měřítko 1:5 500 000 (042°21´47" v.d.--051°56´36" v.d./011°28´48" j.š.--026°35´18" j.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Madagaskar
date of issue
1922
document publisher
Service géographique
language
Francouzština
origin
Madagaskar
material
Papír
original owner
Suché razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1602922

similar subjects