Languages

Baltimore and Ohio Railroad

description

Barev. 79 x 39 cm na listu 71 x 42 cm, složeno v kartonové obálce 22 x 12 cm Měřítko neuvedeno (125°51´33" z.d.--069°20´44" z.d./048°51´52" s.š.--027°45´40" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
date of issue
1890-1900
document publisher
Guggenheimer
language
Angličtina
origin
USA, Baltimore
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová
inventory number
1603318

similar subjects