Languages

Tabule Národního souručenství

description

Tabule Národního souručenství (NS), jediné legální politické organizace v protektorátu Čechy a Morava. NS vznikla sjednocením všech povolených politických stran dne 6. 4. 1939 z popudu prezidenta Emila Háchy. Do NS vstoupilo přes 97% mužské populace protektorátu. Ženy mohly vstoupit do strany až v roce 1940, zatímco Židé nebyli do strany příjímání vůbec. Národní souručenství měla být sjednocující stranou, která měla zajistit „blaho a štěstí“ národa. Tato organizace však byla kolaborantskou, tedy plně loajální vůči nacistickému Německu. Národní souručenství jako politická organizace zaniklo 15. ledna 1943, dál pokračovalo v činnosti kulturní a výchovné. S koncem druhé světové války zanikla organizace úplně a představitelé NS stanuli před soudem.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka novodobých českých dějin
fund
Exteriér (kolorit)
type
Historické sbírky
dating
20. století, 1939
origin
Bez určení
dimension
Výška: 50 cm, Šířka: 15 cm
material
Plech
technique
Lití
inventory number
H8-11175

similar subjects