Languages

[Nederland 1:50 000]

description

Čb. listy 65 x 100 cm Měřítko 1:50 000 (003°05´53" v.d.--007°19´00" v.d./053°35´33" s.š.--050°32´43" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Nizozemsko
date of issue
1880-1888
document publisher
Ministerie van Oorlog, Topographische Inrichting
language
Nizozemština
origin
Nizozemsko, [Haag]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová
inventory number
1588256

similar subjects