Languages

Abauj-Torna vármegye

description

Barev. 69 x 84 cm na listu 76 x 102 cm Měřítko 1:144 000 (020°49´53" v.d.--021°36´06" v.d./048°44´36" s.š.--048°09´34" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
701
date of issue
1912
document publisher
M. kir. állami nyomda
language
Maďarština
origin
Maďarsko, Budapest
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1647509

next subjects