Languages

Neue Generalkarte des südwestlichen Kriegsschauplatzes

description

Barev., litografie 110 x 81 cm na listu 115 x 85 cm Měřítko 1:200 000 (012°23´57" v.d.--014°29´59" v.d./046°49´45" s.š.--044°49´02" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Rakousko-Uhersko
dating
20. století, 1914-1918
date of issue
1916
document publisher
R. Lechner
language
Němčina
origin
Rakousko, Wien
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1648718

similar subjects