Languages

Neue Generalkarte des deutsch-französischen Kriegsschauplatzes

description

Barev. 96 x 73 cm na listu 106 x 81 cm Měřítko 1:300 000 (001°19´25" v.d.--008°08´07" v.d./051°17´46" s.š.--045°29´27" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Rakousko-Uhersko.
dating
20. století, 1914-1918
date of issue
1918
document publisher
R. Lechner
language
Němčina
origin
Rakousko, Wien
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1648736

similar subjects