Languages

G Freytags Karte von Nordost-Frankreich und Belgien

description

Barev., litografie 87 x 67 cm na listu 92 x 70 cm Měřítko 1:750 000 (000°17´53" z.d.--007°27´52" v.d./052°13´54" s.š.--045°52´08" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
dating
20. století, 1914-1918
date of issue
1914-1918
document publisher
G. Freytag & Berndt
language
Němčina
origin
Rakousko, Wien
material
Papír
original owner
Razítko Čs. akademie věd, Kabinet pro kartogr.
inventory number
1648826

similar subjects