Languages

Palaestina a temporibus Maccabaeorum usque ad eversionem Hierosolymae

description

Barev. 32 x 38 cm na listu 34 x 40 cm Měřítko [ca 1:880 000]. 6,7 cm = 8 milliaria geographica = 40 milliaria romana. 5,3 cm = 50 milliaria judaica (034°08´43" v.d.--036°28´28" v.d./033°28´05" s.š.--030°20´05" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
dating
Helénistické období, 2. stol. př. Kr.-1. stol. po Kr.
date of issue
[185-?]
document publisher
Justus Perthes
language
Latina
origin
Německo, Gothae
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1635200
previous subject next subject

similar subjects