Languages

Caesar's Gaul.

description

Barev. 68 x 103 cm na listu 84 x 112 cm Měřítko [ca 1:1 550 000 ]. 15 cm = 150 miles (002°18´16" v.d.--041°17´04" v.d./041°01´35" s.š.--049°56´44" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Huth, Carl F.
dating
Helénistické období, 1. stol. př. Kr.
date of issue
1930-1935
document publisher
Denoyer-Geppert
language
Angličtina
origin
USA, Chicago
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1705068

next subjects