Languages

Roman empire

description

Barev. 72 x 103 cm na listu 84 x 112 cm Měřítko [ca 1:5 000 000 ]. 10,5 cm = 100 miles (005°46´34" v.d.--016°40´30" v.d./041°51´00" s.š.--046°24´05" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Huth, Carl F.
dating
Helénistické období, 1. stol. př. Kr.-4. stol. po Kr.
date of issue
1930-1935
document publisher
Denoyer-Geppert
language
Angličtina
origin
USA, Chicago
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1705088

similar subjects