Languages

Europa w drugiej połowie XVI wieku

description

Litografie, barev., podlepena plátnem 116 x 156 cm na listu 128 x 178 cm, složeno na 65 x 42 cm v papírových deskách 65 x 43 cm Měřítko 1:2 500 000 (011°25´32" z.d.--033°18´37" v.d./060°17´00" s.š.--034°24´31" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
dating
17. století, 1651-1700
date of issue
1894
document publisher
Br. Gustawicz
language
Polština
origin
Polsko, Kraków
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1402658
Related virtual exhibitions
Virtuální kabinet kuriozit

similar subjects