Languages

31°50° Pilsen

description

Barev. 56 x 36 cm na listu 66 x 44 cm Měřítko 1:200 000 (012°29´52" v.d.--013°52´25" v.d./050°35´15" s.š.--049°34´00" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Protektorát Čechy a Morava;Rakousko-Uhersko
date of issue
1943
document publisher
Landesvermessungsamt Böhmen und Mähren
language
Němčina
origin
Hlavní město Praha, Prag
material
Papír
original owner
Razítko Zeměměřický úřad Čechy a Morava, Praha VII., Veletržní palác. Povinný výtisk
inventory number
1772753
previous subject next subject

similar subjects