Languages

Keramická nádoba

description

Keramická, tzv. etážovitá, nádoba tvořena dvěma spojenými nádobami nad sebou. Horní část hladká, s ven vykloněným okrajem, mírně poškozená a domodelovaná sádrou, na přechodu horní a spodní části dvě jednoduchá pásková ucha. Spodní část nádoby je zdobená mělkým plastickým žlábkováním. Spodek nádoby je nožkovitě protažen. Předmět ve 3D zobrazení si lze prohlédnout zde: 3dsbirky.cz

institution
Vlastivědné muzeum v Šumperku
subcollection
Sbírka mohelnického muzea v Mohelnici
fund
Archeologická
type
Archeologické sbírky
dating
Kultura lužická, 13. - 10. století př. n. l.
period/culture
Doba bronzová - kultura lužických popelnicových polí
origin
Olomoucký kraj, Stavenice, Mohelnice
dimension
Výška: 20,3 cm
material
Keramika
technique
Modelování, Modelace
original owner
Záchranný výzkum
photo author
Petr Horák
inventory number
A 33969

next subjects