Languages

Prapor spolku vojenských vysloužilců v Pusté Polomi

description

List žluté bravy je lemován černo-žlutými trojúhelníky. V horní a spodní části listu je situován identifikační nápis SPOLEK VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ a V PUSTÉ POLOMI, středu pak dominuje znak rakouského císařství. Reversu praporu, kde listu bílé barvy s červeno-bílým trojúhelníkovým lemem ve středu vévodí vyobrazení Panny Marie s Jezulátkem. Ikonografické schéma mariánského motivu představuje pozdní multiplikaci vlivného ikonografického typu Panny Marie Pasovské, šířené v oblasti původu artefaktu v průběhu baroka kupříkladu uctívanými milostnými obrazy Panny Marie Pomocné na poutních místech ve Zlatých Horách či Uhlířském vrchu u Bruntálu.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Historická podsbírka
type
Historické sbírky
dating
20. století, 1. čtvrtina 20. století (?)
period/culture
Počátek 20. století, Rakousko-Uhersko
language
Čeština
origin
Moravskoslezský kraj, Pustá Polom
dimension
124 x 147 cm
material
Dracoun, vyšívaný textil, dracoun
technique
Jiné
original owner
Dar Polánkova městského muzea v Žatci, které jej získalo převodem ze zámku v Měcholupech.
copyright
Slezské zemské muzeum
literature
HANIČÁK Ondřej – JANÁK Martin – MATEJKO-PETERKA Ilona: Spolkový život ve Slezsku. Spolky ve světle dochovaných památek. Opava 2016, s. 88.
inventory number
J 58
Related virtual exhibitions
Spolkový život ve Slezsku

next subjects