Languages

Pohlednice s vyobrazením Matičního domu

description

Kolorovaná pohlednice s vyobrazením Matičního domu na Rybím trhu v Opavě. Objekt, který spolek zakoupil v roce 1880, byl centrem českého společenského, kulturního a vědeckého života jak za Rakouska-Uherska, tak v meziválečném období.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Podsbírka fotografie, filmy, videozáznam
type
Fotografie
dating
20. století, počátek 20. století
period/culture
Počátek 20. století, Rakousko-Uhersko
language
Čeština
origin
Moravskoslezský kraj, Opava
dimension
9 x 13 cm
material
Papír
technique
Fotografický proces, tisk na papíře
photo author
Luděk Wünsch
copyright
Slezské zemské muzeum
literature
HANIČÁK Ondřej: Matice opavská a spolkový život ve Slezsku. Příležitoský tisk stejnojmenné výstavy. Slezské zemské muzeum. Opava 2017.
inventory number
FP 13450
Related virtual exhibitions
Matice opavská

similar subjects