Languages

Pohled na skřípovský kostel sv. Jana Křtitele

description

Pohled na kostel a náves ve Skřípově (okr. Opava). Kresba je oživena naivně pojatými figurami. Amatérská kresba dokumentárního charakteru, která je součástí obdobně pojatého širšího souboru. Na rubové straně adjustován štítek Národopisné výstavy českoslovanské (1895).

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Podsbírka výtvarného umění
type
Historické sbírky
dating
19. století, 1876
period/culture
19. století, Rakousko-Uhersko
language
Čeština
origin
Moravskoslezský kraj, Skřípov (okres Opava)
dimension
26,7 x 21 cm
material
Papír
technique
Kresba, kresba tužkou, kolorováno pastelem
original owner
Původně ve sbírce Muzea Matice opavské.
photo author
Ondřej Haničák
copyright
Slezské zemské muzeum
literature
HANIČÁK Ondřej: Matice opavská a spolkový život ve Slezsku. Příležitoský tisk stejnojmenné výstavy. Slezské zemské muzeum. Opava 2017.
inventory number
U 1591 A
previous subject next subject

similar subjects