Languages

Fotografie slavnostního odhalení pamětní desky historika Josefa Zukala (1841-1929)

description

Fotografie zprostředkování odhalení pamětní desky historika Josefa Zukala, čestného člena Matice opavské, zachycuje projev dalšího matičního činovníka, předsedy spolku Václava Hauera (1860–1942), který hovoří ke shromáždění z řečnické tribuny dekorované národními barvami. Barvy československé státní vlajky zdobily také nároží Matičního domu. Pamětní deska, upevněná na fasádě mezi okny prvního patra objektu Matičního domu, byla pro tuto slavnostní příležitost ověnčená vavřínovými girlandami.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Historická podsbírka
type
Historické sbírky
dating
20. století, 1929
period/culture
20. století, první republika, Československo
origin
Moravskoslezský kraj, Opava
dimension
13 x 9 cm
material
Papír
technique
Fotografický proces, černobílá fotografie
original owner
Převedeno z knihovny Slezského muzea v Opavě
photo author
Ondřej Haničák
copyright
Slezské zemské muzeum
literature
HANIČÁK Ondřej – JANÁK Martin – MATEJKO-PETERKA Ilona: Spolkový život ve Slezsku. Spolky ve světle dochovaných památek. Opava 2016, s. 99.
inventory number
D 7197
Related virtual exhibitions
Matice opavská

similar subjects