Languages

Pamětní deska věnovaná Josefu Zukalovi (1841-1929)

description

Pamětní deska významného regionálního historika Josefa Zukala, pořízená nákladem spolku Matice opavská krátce po jeho smrti. Artefakt byl dříve adjustován v patře fasády spolkového Matičního domu na Rybím trhu v Opavě.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Historická podsbírka
type
Historické sbírky
dating
20. století, 1929
period/culture
20. století, první republika, Československo
language
Čeština
origin
Moravskoslezský kraj, Opava
dimension
54,5 x 78 x 3,5 cm
material
Žula, žula
technique
Kamenosochařství, kamenická práce
original owner
Převedeno z uměleckohistorického pracoviště Slezského zemského muzea, tam dříve neinventováno
photo author
Luděk Wünsch
copyright
Slezské zemské muzeum
literature
HANIČÁK Ondřej – JANÁK Martin – MATEJKO-PETERKA Ilona: Spolkový život ve Slezsku. Spolky ve světle dochovaných památek. Opava 2016, s. 98.
inventory number
H17)1)1964
Related virtual exhibitions
Matice opavská

similar subjects