Languages

Cvoček ?

description

Zbytek bronz. hřebíku s hlavičkou hříbkovitou, na plochém okraji zdobenou soustřednými kruhy. Okraj olámán, hrot chybí práškovitá nečistá patina.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archeologická sbírka
fund
Starší doba železná
type
Archeologické sbírky
dating
Doba železná, Doba halštatská A ?
period/culture
Doba halštatská A ?
origin
Jihočeský kraj, Chlum (u Opařan?)
dimension
Průměr hlavičky: 1 cm
material
Bronz
technique
Kovolitectví
inventory number
H1 - 48402
previous subject next subject

similar subjects