Languages

Cvoček ?

description

Bronz. hřebíček s hříbkovitou hlavicí a /dnes/ ulomeným hrotem. Práškovitá nečistá patina.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archeologická sbírka
fund
Starší doba železná
type
Archeologické sbírky
dating
Doba železná, doba halštatská A ?
period/culture
doba halštatská A ?
origin
Jihočeský kraj, Chlum (u Opařan?)
material
Bronz
technique
Kovolitectví
inventory number
H1 - 48404
previous subject next subject

similar subjects