Languages

Pozvání k švédskému královskému dvoru při příležitosti olympijských her ve Stockholmu

description

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (1861-1943) odborový přednosta Kanceláře prezidenta republiky, sportovní funkcionář, spisovatel.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka tělesné výchovy a sportu
fund
Archiv tělesné výchovy a sportu
group
Osobní fondy
type
Archiválie
alternate name
Pozvánka pro Jiřího Gutha
dating
20. století, 1912
language
švédština
origin
Švédsko
material
Papír
inventory number
f. Jiří Guth-Jarkovský, k. 17, inv. č. 879

similar subjects