Languages

Císař Ferdinand I. uděluje Cypryanovi, Janovi a Mikulášovi bratřím Roudnickým erb a predikát z Mydlovaru

description

Znak: popis, miniatura uprostřed listiny, 95 x 107 mm. Červený štít se zeleným trávníkem, na kterém je bobr přirozených barev a nad ním zakřivený roh jednorožce 1). Na štítě spočívá kolčí přílba s červeno - stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je vzhůru postavený bobří ocas 2). Miniatura je ve zlatém rámečku 3). Znak je umístěn v šedofialové arkádě, jejíž práh je uprostřed snížený a nese bronzovou mísu se žlutým a červeným ovocem a se zeleným listím, podobný trs je na růžovo - zlaté dvojité volutě ovíjející práh po obou stranách znaku. Patky hranolovitých sloupů jsou vyloženy zlatě damaskovaným malachitem, dřík sloupů je ovinut oranžovou dvojitou volutou, z níž vybíhá na každou stranu páska, pod volutou se vidí trs zeleného listí. Nad páskou se vidí na každém sloupu hlava pleťové barvy se zlatými vlasy, nad hlavou je dřík sloupu ozdoben třikrát lomeným zlatým pruhem. Hlavice sloupu nese čtverhrannou zlatou kartuš s červeným medailonem obtočeným zeleným věncem, v medailonu je šedofialově provedená mužská vousatá hlava, hlava vpravo je kryta přílbou. Zaklenutí je provedeno třemi půlkruhovými, bíle lemovanými oblouky, kolem krajních oblouků je obtočena růžová voluta a z ní vyniká zlatá ratolest. Mezi prostředním a krajními oblouky je po jedné zlaté pětilisté růži. V prostředním oblouku je zavěšen trs zeleného listí s červeným, oranžovým a žlutým ovocem, z něhož visí na obě strany oranžovo - šedo - zlatá stuha uchycená na zlatých růžích a na hlavicích za kartušemi s medailonem. Na stuze jsou zavěšeny další trsy listí a žlutého a zeleného ovoce. Pozadí miniatury je modré a listí na něj vrhá stín. 1) V miniatuře je roh růžový se zlatým lomem a spočívá na zádech bobra. - 2) V miniatuře je bobří ocas přirozené barvy, tj. černý. - 3) Zlato z rámečku na několika místech opadalo.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
16. století, 28.10.1561
date of issue
28. říjen 1561
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Výška: 53,7 cm, Šířka: 34,4 cm - 8,4 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Sedláček 1925, s. 595; Doerr 1900, s. 39; Král 1900, s. 88, 332; Schimon 1859, a. 133; ČDK, kart. 483.
inventory number
(B) 591a

similar subjects