Languages

Císař Rudolf II. polepšuje Sebastianovi, světícímu biskupovi a kanovníkovi v Augsburgu, Berchtoldovi, přísedícímu komorního soudu, Hansi Jacobovi, Carlovi a Wolffovi, bratřím a strýcům Breuningům erb a uděluje jim predikát von

description

Znak: původní: popis na fol. 2a. Stříbrno - červeně dělený štít, v něm zlatá koruna, kterou procházejí tři zkřížené černé rákosové palice na stříbrných stvolech. Na štítě spočívá turnajská přílba s červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí vzad poněkud prohnutý mladík s dlouhými zlatými vlasy oděný v červeném šatu, v levici drží dvě černé rákosové palice na stříbrných stvolech, v pravici drží nad hlavou třetí podobnou rákosovou palici. Polepšený: popis na fol. 2a - 2b, miniatura na fol. 2a, 87 x 107 mm. Ve zlatém štítě je kolem dokola šest modrých oblaků a uprostřed nich stříbrno - červeně dělený štítek, v něm zlatá koruna, kterou procházejí tři zkřížené černé rákosové palice na stříbrných stvolech1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí mladík bez rukou s kučeravým zlatým dlouhým vlasem, na hlavě má červený pohanský klobouk se zlatým přehrnutím, na němž se vidí tři modré oblaky, za přehrnutí jsou vetknuta tři pera, červené, modré a stříbrné; mladík je oděn v červený šat a na prsou má štítek ze štítu. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak se vznáší uprostřed šedozelené niky čtyřúhelníkového půdorysu s podlahou z bílých a světlepurpurových dlaždic. V rozích stojí dva šedozelené hranolové sokly, které jsou modře vyložené se zlatým lvím maskaronem. Na soklech spočívá zlatá deska a na ní po jednom korintském sloupu se zlatou patkou, růžovo - modře mramorovaným dříkem a zlatou hlavicí nesoucí šedozelenou římsu. Po stranách se nika otvírá obloukem do modrého, zlatě damaskovaného pozadí, stejné pozadí je i nad zadní stěnou niky, v níž se otvírá obloukem průhled do krajiny. Hned za podlahou je kosmo stoupající svah, jeho spodní polovinu tvoří louka přeťatá pěšinou, horní polovina je pojata jako zorané pole. Na terénním zlomu v zadní části svahu je plot z hnědých břeven a kůlů, který je u pěšiny přerušen nízkými hnědými vrátky. Za plotem se táhne žlutá písčitá půda k městské bráně. Městem protéká modrá řeka s hnědým mostkem. Vpravo od brány se tyčí zelený kopec s keři obehnaný modročerným plotem, na vrcholku kopce stojí kostelík bez věže, pouze s lucernou, zato má kostelík v boční stěně velká dřevěná vrata. Vlevo od brány, za nízkými hradbami stojí honosné měšťanské domy vlevo od nich a poněkud vepředu, jsou rovněž za hradbami menší domky a zelená plocha, možná hřbitov. Všechny stavby mají světle růžovošedé zdi a červené, resp. purpurové střechy, okna jsou černá. Za levým okrajem oblouku mizí oplocený sad. Vpravo od kostelíka stojí další kopec, který je na vrcholu zalesněný a ztrácí se za pravým krajem oblouku. V pozadí je vidět lesnatá vrchovina, nad ní se klene modrá obloha s bělavými mraky, která nad obzorem přechází do růžova. V úrovni klenotu udělovaného znaku se vznášejí dva pleťově zbarvení amorci se zlatými vlasy a purpurovými křídly, kteří drží v rukách purpurový, zlatě stínovaný plášť, jenž splývá za znakem. 1) V miniatuře je znak vymalován srozumitelněji. Štít původního breuningovského znaku je položen v zešířené zlato - modré oblačné borduře, kde modrých oblačných výběžků je šest (poměr pravý okraj bordury : štítek : levý okraj bordury je 1 : 1 : 1).  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
16. století, 11.1.1589
date of issue
11. leden 1589
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Výška: 34,6 cm, Šířka: 29,6 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Kneschke 1859-1870, II., s. 69-70; Seyler 1911, s. 152, tab 82.
inventory number
(B) 592

similar subjects