Languages

Císař Rudolf II. povyšuje Bernardina Bauera do šlechtického stavu a uděluje mu erb

description

Znak: popis, miniatura uprostřed listiny, 105 x 135 mm. Dvakrát dělený štít. Nahoře je ve zlatě černá korunovaná orlice s červeným jazykem 1), uprostřed jsou v červeném zkřížené dva stříbrné klíče svázané černou stuhou 2), spodní pole je dělené a dvakrát polcené černo - stříbrně 3). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak je umístěn v modré, zlatě damaskované kartuši s lemem tvořeným světlefialovými šupinami upevněnými mezi dvěma zlatými liniemi. Na spodku je lem opatřen zlatou manžetou, na níž visí světlefialový klenot ohraničený vpravo i vlevo zlatou volutou, v jehož středu je čtyřhranný rubín zasazený do zlatého lůžka. Ve spodní polovině přesahuje kartuš svůj lem. Hrana tohoto přesahu je zlatá a poblíž klenotu vybíhá v zavinutí zvýrazněné na vnější straně zlatou volutou. Z voluty se táhne šňůra, na kterou jsou navlečeny růžové a modré perly. Z prověšení šňůry visí svazek žlutozelených akantových listů. Kartuš drží dva žlutí, růžově stínovaní gryfové s červeným jazykem, stojící na světlešedém soklu zdobeném žlutým ornamentem. Křídla gryfů se zevnitř dotýkají vnějšího okraje rámečku. Nad kartuší se vidí císařský znak: ve zlatém štítě černý orel se zlatými aureolami, který nese na prsou polcený štítek, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo pětkrát kosmo děleno modře a zlatě; na štítě spočívá zlatá císařská koruna s červeným dýnkem a modrými, zlatě podšitými vely; kolem štítu je obtočen řád Zlatého rouna. Zpoza štítu vynikají žlutorůžové palmové listy; na zadní straně štítu je uchycena červená stuha, jejíž vnitřní konce se vinou nad kartuší a vnější konce jsou uvázány na mašli k vnitřní straně horního okraje rámečku. Volný konec mašle visí dolů nad hlavu gryfa a je na ní uvázán trs žlutého listí s červeným a hnědorůžovým kulovitým plodem a se zlatým vinným hroznem. Pozadí miniatury je tmavofialové se světlefialovým damaskováním, 1) V miniatuře je orlice namalována jako vzlétající. - 2) V miniatuře je stuha zlatá. - 3) V miniatuře je spodní pole černé se třemi stříbrnými krychlemi (1,2), které se navzájem dotýkají hranami.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
17. století, 10.8.1610
date of issue
10. srpen 1610
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Výška: 72,7 cm, Šířka: 54,7 cm - 8,8 cm
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
A 879a

similar subjects