Languages

Purkmistr a rada městečka Velešína vidimují na žádost Mathyáše Barthochovského z Malé Krasejovky listinu danou v Praze 11. září 1609, kterou císař Rudolf II. obnovil Mathyáši Barthochovskému a na Malé Krasejovce erb a predikát z Malé Krasejovky

description

Znak: popis, miniatura uprostřed listiny, 108 x 126 mm. V modrém štítě je na zeleném pahorku černý krkavec držící v zobáku stříbrnou střelu hrotem dolů 1). Na štítě spočívá kolčí přílba s modro - stříbrnými a černo - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato - modře, levý červeno - stříbrně, mezi nimi je krkavec ze štítu. Miniatura je ve žlutém rámečku. Znak je umístěn uvnitř arkády, jejíž černofialový práh má tvar dvou volut stylizovaných do podoby lodních přídí, které mezi sebou svírají španělský štít se znakem Moravy: v modrém štítě červeno - stříbrně šachovaná, zlatě korunovaná orlice se zlatou zbrojí. Štít je korunován knížecím kloboukem. Sokly, z nichž práh vybíhá jsou stejné barvy a před každým je umístěn jeden španělský štít se znakem. Vpravo jde o znak Rakous: v červeném je stříbrné břevno. Štít je korunován vévodským kloboukem. Vlevo jde o starý znak Burgund: pětkrát kosmo děleno modře a zlatě s červenou bordurou. Štít je korunován vévodským kloboukem. Na každém soklu stojí v zákrytu dva korintské sloupy se zlatou patkou a zlatou hlavicí a s růžovým tělem ovinutým zelenou révou. Na hlavicích sloupu spočívá šedá římsa a z ní vychází fialové zaklenutí. Na římse stojí po každé straně miniatury jeden renesanční, královskou korunou korunovaný štít se znakem. Vpravo jde o znak Uher: polceno, vpravo sedmkrát děleno stříbrně a červeně, vlevo je v červeném, na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. Vlevo je znak Čech: v červeném je stříbrný, zlatě korunovaný dvojocasý lev. Uprostřed klenby je upevněn zelený věnec, který přesahuje horní okraj rámečku. Uvnitř věnce je císařský znak: ve zlatě je černý orel se zlatou zbrojí a se zlatými aureolami korunovaný císařskou korunou. Na prsou nese zlatě korunovaný španělský štít, který je čtvrcený s polceným srdečním štítkem, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo pětkrát děleno modře a zlatě, 1. a 4. v červeném tři stříbrná břevna, 2. a 3. v červeném stříbrný dvojocasý lev. Pozadí miniatury je purpurové. 1) V miniatuře má střela zlatý dřík, stříbrný je pouze hrot a opeření.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
17. století, 7.1.1612
date of issue
7. leden 1612
origin
Jihočeský kraj, Velešín
dimension
Výška: 68 cm, Šířka: 52,9 cm - 10,9 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Doerr 1900, s. 79; Přibyl 1976, s. 18-19; ČDK, kart. 412.
inventory number
(B) 599

similar subjects