Languages

Císař Matyáš převádí na Nykodéma, Samuela a Jeremiáše bratry Straky, Jana Bose, radního na Menším Městě pražském, a Tobiáše Klementa, měšťana jindřichohradeckého, erb a predikát jejich bez dědiců zemřelého přítele a příbuzného Jiříka Špigla z Ernštejna

description

Znak: popis: miniatura uprostřed listiny, 107 x 137 mm. Dělený a dvakrát polcený štít. 1., 3. a 5. v černém je paví pero 1). 2. 4. a 6. pole je zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými přikrývadly. Klenotem je paví kyta 2). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak je umístěn v arkádě, jejíž sokly mají růžovou patku, šedé tělo a růžovou horní desku, na níž stojí zlatý hranolový sloup s šedobílou římsou, z níž vychází zlaté zaklenutí. Arkáda je vlevo poněkud tmavšího odstínu. Na soklu pravého sloupu stojí Víra. Je oděna v červený, zlatě lemovaný a zlatě přepásaný svrchní a zelený spodní šat. Na nohou má zlaté caligy, zlaté vlasy má pokryté závojem sepnutým nad čelem zlatým šperkem. V pravé ruce drží zlatý krucifix, v levé ruce zlatý kalich se stříbrnou hostií. Na levém soklu stojí Madona s dítětem. Je oděna do červeno - zlatého šatu a bílé košile s kapucí, levé rameno a levé ňadro má odhaleno. Má zlaté vlasy a zlaté boty. Dítě, které drží na pravém předloktí, je zlatovlasé a v pravé ruce svírá červené jablko. Levou rukou vede Madona za ruku chlapce, který k ní vzhlíží. Chlapec má bílou košili, bílé kalhoty a růžovookrovou vestu s červeným a zlatým vyšíváním na zádech. Nohy od kolen dolů má holé, v levé ruce drží zelenou ratolest. Na římse je po každé straně zlatá kartuš se španělským štítkem se znakem. Kartuš vpravo je nakloněná šikmo a je v ní znak Uher: polceno, vpravo sedmkrát děleno stříbrně a červeně, vlevo je v červeném zelené trojvrší, na němž ze zlaté koruny vyniká stříbrný patriarší kříž. Kartuš vlevo je skloněná kosmo a je v ní znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev se zlatým jazykem. Každá kartuš je korunována královskou korunou. Uprostřed zaklenutí je upevněn zelený věnec zasahující do rámečku, a uvnitř věnce je císařský znak: ve zlatě černý orel s červenými jazyky korunovaný císařskou korunou, na prsou nese španělský štítek, který je čtvrcený s polceným srdečním štítkem, vpravo je v červeném stříbrné břevno, vlevo jsou v modrém tři zlatá kosmá břevna, 1. a 4. sedmkrát děleno červeně a stříbrně, 2. a 3. v červeném je stříbrný dvojocasý lev, štítek je korunován listovou korunou a ovinut řádem Zlatého rouna. Pod udělovaným znakem jsou trofeje nahromaděné u soklů arkády na volutě, která vybíhá z patky každého soklu a uprostřed spodního okraje miniatury se zavíjí směrem od středu. Trofej vpravo je tvořena: dvěma hnědými tympány s bílými membránami a s dvěma zlatými paličkami (každý s jednou), deseti zlatými polnicemi, mušketou, z níž je viditelná pažba a třemi prapory, předním zlatým s černým orlem se zlatou zbrojí a s červenými jazyky, prostředním purpurovým a zadním bílým. Trofej vlevo je tvořena: železným, zlatě kovaným kyrysem, železnou jezdeckou přílbou se zlatými lícnicemi, štítkem a s červeno - zlatým chocholem, zlatým palcátem, třemi železnými halapartnami a třemi prapory, prvním červeným se stříbrným českým lvem se zlatým jazykem, prostředním fialovým a zadním zlatým. Pozadí miniatury je modré, zlatě damaskované. 1) V miniatuře je pero přirozených barev. - 2) V miniatuře je kyta přirozených barev.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
17. století, 15.2.1614
date of issue
15. únor 1614
origin
Jihočeský kraj, České Budějovice
dimension
Výška: 70,1 cm, Výška: 47,9 cm - 12,5 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Sedláček 1925, s. 614; Doerr 1900, s. 85; Král 1900, s. 63, 273; Schimon 1859, s. 13, 165;ČDK, kart. 490.
inventory number
(B) 601

similar subjects