Languages

Císař Ferdinand II. potvrzuje Janu z Lhoty a na Vysoké Lhotě a Janu Mlíkovskému z Lhoty ve vsi Zahořanech rytířský stav, polepšuje jim erb a potvrzuje predikát z Lhoty

description

Znak: popis, miniatura uprostřed listiny, 91 x 109 mm. V červeném štítě je stříbrný fart zadním koncem vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s červeno - stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě pera, červené a stříbrné, mezi nimi kůl v železném obutí a s beranem o šesti pružinách 1). Polepšení spočívalo v záměně točenice korunou. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak je umístěn ve fialové arkádě, jejíž sokly vybíhají dopředu. Na soklu vpravo stojí Ferdinand II. Je oděn v železném, zlatě kovaném brnění přepásaném červenou šerpou, u krku má bílé okruží. Ze zad mu splývá zlatý, červeně podšitý plášť sepnutý zlatou sponou, na hrudi mu visí řád Zlatého rouna. Na hlavě má císařskou korunu, v pravici drží zlaté žezlo, v levici zlatou sféru. Má hnědý vlas a vous. Na soklu vlevo stojí král Ferdinand III. Je oblečený ve zlatém uherském kabátci, pod nímž je dole vidět bílá, zlatě lemovaná košile, ve fialových přiléhavých kalhotách, na nohou má zelené vysoké boty se zlatým okrajem. Přes ramena má přehozený fialový, zlatem vyšívaný a zeleně podšitý plášť s šedým kožešinovým límcem a se zlatými třásněmi na spodu. Na hlavě má královskou korunu, v pravici drží zlaté žezlo, v levici zlatou sféru, u pasu mu visí šavle, z níž je vidět pouze zlatý jilec a záštita. Má černý vlas a knír. Nekryté části těla obou postav jsou provedeny pleťovou barvou. Zaklenutí arkády má zelené cvikly. Na hlavním klenáku je zlatý okrouhlý štít s císařským znakem: ve zlatě černý orel se zlatou zbrojí, který je korunovaný císařskou korunou, na prsou nese čtvrcený štítek, 1. a 4. několikrát děleno červeně a stříbrně, 2. a 3. v červeném stříbrný lev, štítek je obtočený řádem Zlatého rouna a korunovaný zlatou listovou korunou. Po obou stranách jsou na zaklenutí umístěny kurfiřtské znaky, vpravo od císařského znaku jsou tři, vlevo čtyři. Vpravo jde o následující (zprava doleva): I. arcibiskup trevírský: ve stříbře červený kříž; II. arcibiskup kolínský: ve stříbře černý kříž; III. arcibiskup mohučský: v červeném stříbrné kolo o osmi špicích. Vlevo jde o následující (zprava doleva): IV. král český: v červeném stříbrný, zlatě korunovaný dvojocasý lev; V. vévoda bavorský: rozděleno červenou špicí se zlatou sférou, vpravo stříbrno - modře šikmo routováno, vlevo v černém zlatý lev; VI. vévoda saský: polceno, vpravo ve stříbře dva zkřížené červené meče, vlevo sedmkrát děleno zlatě a černě, přese vše kosmo jde zelená routová koruna; VII. markrabě braniborský: polceno, vpravo v modrém zlaté žezlo, vlevo ve zlatě červená orlice. Všechny kurfiřtské znaky jsou ve zlatých kartuších a jsou, s výjimkou znaku krále českého, který je korunován královskou korunou, korunovány vévodskými klobouky. Udělovaný znak stojí na tmavozelené predelle se zlatým ornamentem, kolem níž jsou rozmístěny trofeje. Trofej vpravo se sestává ze: žlutého praporce s černým orlem s korunovanou inicálou F II. na hrudi, železné halapartny na zlatém ratišti, zlaté partyzány, červeného praporce se zlatou iniciálou F II. (oba praporce jsou na zlaté žerdi zakončené zlatým hrotem), zlaté polnice se zavěšenou zlatou zástavou s černým orlem, červeného bubnu s bílou membránou a zlatými šňůrami a ze čtrnácti pík. Trofej vlevo se sestává z: podobné polnice jako na opačné straně, železné jezdecké přílby, železného kyrysu s nasazenou železnou uzavřenou přílbou se zlatým kováním a s chocholem ze zelených, červených a zlatých per, dvou železných halaparten, železné partyzány na zlatém ratišti a z devíti pík se zlatými ratišti a železnými hroty. Pozadí za trofejemi je černé, za udělovaným znakem modré se zlatým damaskováním. 1) V miniatuře je tělo kůlu červené, beran je zlatý (resp. bronzový).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
17. století, 28.12.1627
date of issue
28. prosinec 1627
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Výška: 72,9 cm, Šířka: 51,2 cm - 8,7 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Sedláček 1925, s. 507; Doerr 1900, s. 92; Mühlbach 1979, s. 103-112; Král 1900, s. 150, 365; Schimon 1859, s. 90; ČDK, kart. 457.
inventory number
(B) 605

similar subjects