Languages

Císař Ferdinand II. povyšuje bratry Christoffa Maximiliana a Herwardta, jejich sestru Barbaru, jejich tetu Marii Salome a jejich strýce Andreho Gottfridta a Georga Sigmundta Regaly von Kränichsfeldt do stavu svobodných pánů a paní, polepšuje jim jméno a erb

description

Znak: popis na fol. 5b - 6b, miniatura na fol. 6a, 130 x 138 mm. Čtvrcený štít se zlatým srdečním štítkem, v němž je stříbrný rozkřídlený, korunovaný 3) jeřáb. 1. a 4. ve zlatě polovina černé orlice s černým jazykem 4), nad jehož pařátem je zlatá koruna. 2. a 3. ve stříbře je do středu orientovaná paže až po loket oděná v červeném rukávu jehož okraj je ohrnutý a je zlatý, paže drží zlatý buzykán 5). Na štítě spočívají tři zlaté korunované turnajské přílby. Klenoty: I. černá, doprava hledící orlice s červeným jazykem 4), přikrývadla černo - zlatá. II. jeřáb ze štítu, přikrývadla červeno - zlatá. III. červené křídlo, na němž je stříbrná špice situovaná vodorovně, hrotem doprava, a v ní se vidí paže ze štítu, přikrývadla červeno - stříbrná. Miniatura se sestává z malby znaku a je po stranách ohraničená zlatou linkou dodržující zrcadlo textu. 1) Chybějící část doplněna dle AVA, Adelsarchiv, Regal zu Kranichsfeld, fol. 12. - 2) Datace doplněna dle AVA, Adelsarchiv, Regal zu Kranichsfeld, fol. 26. - 3) V miniatuře je koruna zlatá. - 4) V miniatuře má orel spodní stranu zobáku zlatou. - 5) V miniatuře je odhalené předloktí přirozené barvy.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
17. století, 12.6.1636
date of issue
12. červen 1636
origin
Německo, Linz
dimension
Výška: 29,6 cm, Šířka: 24 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Kneschke 1859-1870, VII., s. 397 - 398; Meraviglia 1886, s. 158-159, tab. 72; Schimon 1859, s. 133.
inventory number
(B) 613

similar subjects