Languages

Starší cechmistři cechu soukeníků na Starém Městě pražském vydávají vidimus listiny dané ve Vídni 3. listopadu 1660, kterou císař Leopold I. potvrdil a polepšil artikuly soukeníků Starého a Nového města pražského a udělil jim znak

description

Znak: popis na fol. 5b - 7a, miniatura na fol. 6a, 93 x 135 mm. Čtvrcený štít. 1. ve zlatě je do středu štítu obrácená obrněná paže držící v ruce opatřené plechovnicí meč se zlatým jilcem a záštitou 1). 2. v červeném leží na zeleném trávníku stříbrný dvojocasý, za sebe se ohlížející zlatě korunovaný lev s červeným jazykem, který v předních tlapách drží arcivévodským kloboukem korunovaný červený štítek se stříbrným břevnem 2), na břevnu je zlatá iniciála L. 3. v červeném jsou kosmo položené stříbrné postříhačské nůžky hroty vzhůru, přes ně je šikmo přeložena zlatá soukenická střela. 3) 4. v modrém je svisle postavená zelená soukenická štětka na zlatém kříži a rukojeti doprovázená v každém z obou horních rohů pole jednou stříbrnou soukenickou skobkou.4) Na štítě spočívá korunovaná 5) turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí sv. Severus 6) oděný ve stříbrném přepásaném 7) rouše, z ramen mu splývá zlatý, červeně podšitý plášť sepnutý na prsou zlatou sponou ve tvaru kříže, na hlavě obklopené zlatou aureolou má modrou biskupskou mitru, která je po krajích pozlacená, posázená drahými kameny a na vrcholu opatřená dvěma křížky 8), v pravici drží rozevřenou knihu 9), v levici zkříženou biskupskou berlu 10) a soukenickou střelu ze štítu. 11). Miniatura se sestává pouze ze znaku bez dalších výtvarných prvků. 1) V miniatuře jsou brnění i čepel meče železné. - 2) V miniatuře jde o stříbrný štítek s červeným břevnem. - 3) V miniatuře barva pole souhlasí, ale jsou zde figury ze čtvrtého pole. - 4) V miniatuře barva pole souhlasí, ale jsou zde figury ze třetího pole. - 5) V miniatuře je přílba korunována pohanskou korunou. - 6) V miniatuře má sv. Severus hnědé vlasy, knír a mušku. - 7) V miniatuře je opasek zlatý. - 8) V miniatuře jsou křížky zlaté, v průsečíku jejich břevna a kůlu je vsazen modrý kámen. - 9) V miniatuře je kniha stříbrná se zlatou vazbou. - 10) V miniatuře je berla zlatá. - 11) V miniatuře je nad klenotem červený "biskupský" klobouk se šňůrami splývajícími kolem postavy biskupa až k přikrývadlům. Na pravé šňůře je pět třapců, na levé šňůře je třapců sedm.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
17. století, 28.2.1661
date of issue
28. únor 1661
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Výška: 28,6 cm, Šířka: 23,8 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Fiala-Hrdlička-Županič 1997, s. 51-53, 345.
inventory number
B 1335

similar subjects