Languages

Jan František říšský hrabě z Vrbna, na základě palatinátu uděleného jeho otci Václavovi říšskému hraběti z Vrbna císařem Ferdinandem II. ve Vídni 20. září 1628, obnovuje Geörgu Adalbertu Felixi Nowodworskymu šlechtictví

description

Znak: popis na fol. 4b - 5a, miniatura na fol. 4a, 132 x 182 mm. Štít je rozdělen stříbrným kosmým břevnem se zelenou vavřínovou ratolestí, nahoře je v modrém zlatá lilie, dole je v červeném smaragd zasazený ve zlatě. Na štítě spočívá turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro - zlatými přikrývadly 2) a s červeno - stříbrnou točenicí 3). Klenotem jsou dvě rozevřená stříbrná labutí křídla, na pravém je červené břevno 4) se smaragdem ze štítu 5), na levém je modré břevno 6) s lilií ze štítu 7), mezi nimi je stříbrný lev 8) držící v vavřínovou větev ze štítu a nad ním páska s pokřikem IN VIRTUTE VICTORIA 9). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak je umístěn v růžovém, šedě a tmavším odstínem damaskovaném oválu, jehož horní okraj tvoří páska s pokřikem. Pozadí miniatury je zelené s šedým damaskováním na způsob mramoru. V rozích jsou tři zlaté akantové trojlisty. 1) Počátek disposice je na chybějícím foliu. - 2) V miniatuře jsou přikrývadla modro - zlatá a červeno - stříbrná. - 3) V miniatuře je točenice stejných tinktur jako přikrývadla. - 4) V miniatuře je břevno na pravém křídle šikmé. - 5) V miniatuře je břevno modré s lilií ze štítu. - 6) V miniatuře je břevno na levém křídle kosmé. - 7) V miniatuře je břevno červené se smaragdem ze štítu. - 8) V miniatuře je lev rostoucí a má červený jazyk. - 9) V miniatuře je páska bílá a litery fialové.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
17. století, 10.6.1676
date of issue
10. červen 1676
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Výška: 29,2 cm, Šířka: 22,5 cm
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
(B) 638

similar subjects