Languages

Císař Josef I. povyšuje Andrese Skarbalu de Szokolócz, uherského vicepalatina, do uherského stavu svobodných pánů, uděluje mu predikáty Spectabilis ac Magnificus neboli Wohlgebohrn a polepšuje mu erb

description

Znak: popis na fol. 7b a 8a, miniatura na fol. 1b, 135 x 197 mm. Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě je černá, do středu hledící orlice 1). 2. a 3. v modrém je do středu hledící sokol přirozených barev 2). Na poltící linii je v horní polovině štítu položená stříbrná lilie 3), ve spodní polovině červená růže 4) kterou společně jedním pařátem drží orlice a sokol z příslušné poloviny štítu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je mezi hvězdou 5) a půlměsícem 6) rostoucí zlatý korunovaný dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravém spáru šavli 7). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak se vznáší nad podlahou z hnědých mramorovaných a šedo - žlutých mramorovaných dlaždic, na nichž stojí při okraji miniatury dva velké šedomodré hranaté sokly, na nichž se tyčí rudohnědé sloupy se čtverhrannými patkami a válcovitými dříky. Z horního okraje miniatury splývá purpurová draperie se zlatými třásněmi, která zakrývá většinu sloupů. Za znakem je průhled do krajiny. Hned za podlahou je v levé části miniatury zelený pahorek částečně porostlý křovím a s dvěma zelenými listnatými stromky na vrcholu. Dál se táhne modravé údolí, které je uprostřed přepaženo nízkým hřbetem s křovinami a s narůžovělou siluetou zříceniny s modrými okny na své vzdálenější části. Na protějším konci údolí se zvedají dvě hory. Nad krajinou se klene růžovomodrá obloha s růžovými oblaky. Nahoře uprostřed přesahuje rámeček modro - zlatá oválná kartuš s císařským znakem: ve zlatě černý, zlatě korunovaný orel se zlatou zbrojí a s červenými jazyky, který v pravém pařátu drží železný meč se zlatým jilcem a záštitou, v levém pařátu zlaté žezlo, na prsou nese červený španělský štítek se stříbrným břevnem, který je ovinutý řádem Zlatého rouna. Na kartuši spočívá císařská koruna. Z kartuše se na obě strany táhne mírně prověšený zlatý řetěz mající druhý konec uchycený za rámečkem. Další čtyři zlaté řetězy visí z horního okraje rámečku, po každé straně císařského znaku dva, a na každém je připevněn španělský štít korunovaný zlatou korunou. Zprava doleva je to: I. král český: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev se zlatou zbrojí; II. král uherský: polceno, vpravo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž, vlevo sedmkrát děleno červeně a stříbrně; III. král chrovatský: červeno - stříbrně šachováno; IV. král dalmatský: v modrém tři zlaté, zlatě korunované lví hlavy (2,1). 1) V miniatuře má orlice zlatou zbroj a červený jazyk. - 2) V miniatuře stojí sokol na zeleném trojvrší. - 3) V miniatuře jde o zahradní lilii se třemi květy na stříbrném (zeleném?) stonku. - 4) V miniatuře je růže na stříbrném (zeleném?) stonku, je pětilistá a má zlatý semeník. - 5) V miniatuře je hvězda zlatá, šestihrotá a je umístěna napravo od lva pod jeho levým spárem. - 6) V miniatuře je půlměsíc zlatý, má doprava obrácený obličej a je umístěn nalevo od lva poblíž kořene jeho ocasu. - 7) V miniatuře je šavle železná se zlatým jilcem a záštitou. Přílba je obrácená en face, lev hledí doprava.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 25.7.1706
date of issue
25. červenec 1706
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 31,4 cm, Šířka: 23,3 cm
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
(B) 663a

similar subjects