Languages

Císař Karel VI. povyšuje Johanna Antona Tieschowského, hospodářského hejtmana poděbradského a kolínského panství, do českého rytířského stavu, uděluje mu erb a predikát von Tröstenberg

description

Znak: popis na fol. 6a - 7b, miniatura na fol. 7a, 161 x 164 mm. Štít s modrou hlavou, na níž jsou tři zlaté hvězdy. Štít je stříbrno - červeně polcen, v každé polovině je do středu obrácený rozkřídlený čáp opačných tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé stříbrné, levé červené, mezi nimi zlatá hvězda. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak spočívá na travnatém pahorku. Při okrajích miniatury roste štíhlý strom doprovázený u země sotva vyrašivšími stromky. Za pahorkem teče řeka. Vpravo od znaku je v řece ostrov s hlinitými břehy, který je porostlý travou a křovinami. Na vzdálenějším břehu řeky vpravo od znaku je travnatá krajina s keři a listnatými stromy, která v dáli přechází ve skalnaté pohoří. Na kopci v předhůří se tyčí hrad. Nad skalami letí hejno ptáků. Vlevo od znaku se řeka rozlévá do jezera, z něhož vystupuje několik travnatých ostrovů se stromy a keři, nad vzdálenějšími částmi jezera se vznáší mlha, z níž v pozadí vystupuje kopcovitá krajina se stromy. Pozadí miniatury tvoří modrá obloha s růžovými oblaky, která nad obzorem přechází v narůžovělý opar.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 27.10.1716
date of issue
27. říjen 1716
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 32,6 cm, Šířka 28,8 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Sedláček 1925, s. 648-649; Meraviglia 1886, s. 40, tab. 31; Doerr 1900, s. 201; Přibyl 1976, s. 40-42; Král 1900, s. 274, 281; Schimon 1859, s. 172; Kneschke 1859-1870, IX., s. 226; ČDK, kart. 500.
inventory number
(B) 666

similar subjects