Languages

Císař Karel VI. povyšuje Carla, Ernsta Josepha a Johanna Joachima bratry Pachty svobodné pány von Reyhofen a jejich strýce Frantze a Antona Pachty svobodné pány von Reyhofen und Bukau do českého hraběcího stavu a polepšuje jim erb

description

Znak: popis na fol. 7a - 9a, miniatura na fol. 8a, 158 x 165 mm. Zlato - červeně polcený štít se stříbrným břevnem, přese vše je položená černá korunovaná1) orlice s červeným jazykem2), která nese na prsou štítek korunovaný korunou svobodných pánů, štítek je červeno - stříbrně dělený3) a je v něm do leva obrácený dvojocasý korunovaný 1) lev střídavých tinktur 4) držící v tlapách stříbrný korunovaný 1) sloup nahoře postrkaný dvěma zelenými palmovými ratolestmi. Na štítě spočívá hraběcí koruna a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí stříbrný lev ze srdečního štítku; přikrývadla červeno - stříbrná. II. orlice ze štítu, ale štítek na jejích prsou 3) je bez lva; přikrývadla červeno - stříbrná, černo - zlatá. III. paví kyta 5); přikrývadla černo - zlatá. Štítonoši jsou dva zlatí gryf i6). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na tmavém šedozelenomodrém pahorku. Za pahorkem teče řeka. Její pravý břeh je zatravněný, porostlý ovocnými stromy a křovím. Vede po něm žlutošedá cesta, která mizí v šedé věžovité bráně s červenou valbovou střechou a s hnědými okny. Po cestě jdou dva lidé, jeden je oblečený červeně a druhý modře. Vpravo od brány se táhne nízká zeď, za bránou je stromový a křovinatý porost z něhož vynikají dvě stavby stejných barev jako brána. Za stavbami jsou opět stromy. Na protějším břehu stojí hned na břehu řeky zámeček se šestibokou věží v čele a se stromovím za sebou. Vlevo od věže proniká do nitra pevniny slepé říční rameno, na jehož konci je další stavba. Na levém břehu ramene roste zelené houští, za ním jsou vidět dva domy a za nimi jsou opět husté listnanté stromy. Vpravo od zámečku a vpravo od znaku stojí na levém břehu hnědý prkenný plot ohraničující zelenou oboru. Levý břeh se odráží na vodní hladině. Nad krajinou se klene modrá obloha s růžovými oblaky. 1) V miniatuře je koruna zlatá. - 2) V miniatuře má orlice zlatý zobák. - 3) V miniatuře je štítek červený se stříbrným břevnem. - 4) V miniatuře je lev celý stříbrný. - 5) V miniatuře je paví kyta přirozených barev. - 6) V miniatuře mají gryfi červený jazyk.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 19.10.1721
date of issue
19. říjen 1721
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 32,9 cm, Šířka: 28,6 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Sedláček 1925, s. 556; Meraviglia 1886, s. 154-155, tab. 71; Kadich 1899, s. 94-95, tab. 74; Blažek 1885, s. 54, tab. 29; Doerr 1900, s. 205; Schimon 1859, s. 116; Kneschke 1859-1870, VII., s. 29-30; Gotha Gfen 1896, s. 809; Kirnbauer-Witting 1909-1918, I
inventory number
B 1376

similar subjects