Languages

Císař Karel VI. povyšuje Wilhelma de la Haye do českého rytířského stavu, uděluje mu erb a predikát von La Haye und Dürrenhagen

description

Znak: popis na fol. 4a - 5a, miniatura na fol. 6a, 145 x 161 mm. Polcený štít. Vpravo v modrém je na zeleném pahorku zlatý jelen se stříbrným parožím, který vyskakuje proti zelenému křoví při pravém okraji pole a ukusuje z něj větvičku. Vlevo jsou v červeném dvě stříbrná břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí jelen ze štítu držící v tlamě zelenou větev. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak spočívá na zelenohnědém travnatém návrší, za nímž protéká řeka. Vlevo od znaku je viditelný i bližší břeh se dvěma listnatými stromy. Protější břeh vystupuje z vody nízkým hlinitým srázem, jenž je nahoře zatravněn. Dál od břehu je půda písčitá se třemi podlouhlými domy, za nimiž vyniká věž. Stěny domů jsou bílé s růžovým stínováním, jejich střechy jsou rovněž růžové, avšak poněkud tmavší. V dáli stojí modrofialové město a za ním se tyčí modrorůžové hory. Vpravo od znaku se přes řeku klene fialový můstek s hnědozelenou vozovkou. Vzdálenější břeh je písčitý a vyrůstá z něj cihlové opevnění, jehož koruna je porostlá travou. Při pravém okraji miniatury je opevnění tvořeno pětiúhelníkovou baštou, nad níž se tyčí citadela s kostelem. Vlevo od citadely je opevnění tvořeno zdí s třemi domy a jednou věží a jedním kostelem. Budovy v pevnosti mají severoitalský charakter a jsou provedeny stejnými barvami, jako stavby vlevo od znaku. V pozadí miniatury se klene zamračená obloha s šedými a bílými oblaky, která nad obzorem přechází v narůžovělý opar.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 5.4.1723
date of issue
5. duben 1723
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 34 cm, Šířka: 28,2 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Doerr 1900, s. 206; Schimon 1859, s. 85; Kneschke 1859-1870, IV., s. 257; ČDK, kart. 439.
inventory number
(B) 669

similar subjects