Languages

Císař Karel VI. povyšuje Jacoba Ottu [Otto] do českého šlechtického stavu, uděluje mu predikát von Ottlilienfeld a erb

description

Znak: popis, miniatura uprostřed listiny, 99 x 119 mm. Polcený štít. Vpravo je ve stříbře šest červených srdcí 1). Vlevo je v modrém oválný zelený vavřínový věnec ozdobený čtyřmi zlatými růžemi 2), uvnitř něhož je zlatá lilie 3). Na štítě spočívá turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro - zlatými přikrývadly a s věncem posázeným šesti zlatými růžemi, který má nahoře tři zlaté lilie 4). Klenotem jsou dvě složená orlí křídla přirozené barvy 5) uprostřed svázaná dohromady stříbrnou stuhou. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak je umístěn na travnatém pahorku. Za pahorkem teče řeka, její bližší břeh je porostlý trávou, vlevo na něm roste zelený strom s kulovitou korunou. Vpravo od znaku vtéká do řeky jiný vodní tok, výběžek pevniny mezi oběma řekami je rovněž porostlý trávou, stejně jako vzdálenější břeh. Vlevo od znaku pluje po řece hnědá pramice s červenými postavičkami. Vpravo od znaku roste křoví, zpoza něhož za obzorem vyniká růžová kostelní věž s červenou střechou a ještě jedna červená střecha od věže, v dálce se mezi křovím a znakem rýsuje další věž stejně zbarvená jako věž kostelní. Vlevo od znaku se zvedá křovinami porostlý pahorek, mezi ním a znakem je vidět růžový domek s červenou střechou. V dáli se modrají hory, obloha nad nimi je růžovošedá a vzhůru postupně přechází do modra. 1) V miniatuře jsou srdce v uspořádání 1,2,2,1. - 2) V miniatuře mají růže červené semeníky. - 3) V miniatuře je "zahradní" lilie. - 4) V miniatuře je věnec vymalován jako šest růží (3,3), jedna lilie je uprostřed a její koruna směřuje vzhůru, zbývající lilie jsou umístěny po stranách a vyrůstají jakoby z krajní růže spodní řady, pravá lilie kosmo vzhůru, levá šikmo vzhůru. Růže i lilie jsou stejné jako ve štítě. Z věnce vlají feflíky stejných tinktur jako přikrývadla na té které straně. - 5) V miniatuře je zadní křídlo černé a přední má nepatrně světlejší odstín s nádechem do zelenohněda.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 11.9.1732
date of issue
11. září 1732
origin
Rakousko, Linz
dimension
Výška: 99,3 cm, Šířka: 67,1 cm - 15,2 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Sedláček 1925, s. 554; Meraviglia 1886, s. 20, tab. 17; Doerr 1900, s. 219; Schimon 1859, s. 116; ČDK, kart. 470.
inventory number
(B) 670a

similar subjects