Languages

Johann Jacob dědičný říšský truksas hrabě zu Zeyll povyšuje, na základě velkého palatinátu uděleného jemu a jeho prvorozeným potomkům listinou bavorského kurfiřta Maxmiliána Josefa v Mnichově 10. září 1745 a potvrzeného volební kapitulací císaře Františka

description

Znak: popis na fol. 12a - 13a, miniatura na fol. 11a, 188 x 287 mm. Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře jsou tři červené kůly, přes něž je přeloženo zlaté břevno. 2. a 3. ve stříbře je muž v červeném, odspodu rozepnutém kabátci se stříbrným límcem, pod nímž se vidí modrá vesta, a v červených punčochách, který drží v pravici zlatou hořící pochodeň a levici má položenou na prsa. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. stříbrné křídlo s kůly a břevnem z 1. a 4. pole štítu. II. muž z 2. a 3. pole štítu. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na šedém stupínku, který uprostřed vybíhá do půlkruhu. Při pravém okraji rámečku stojí šedý sloup, jehož hranolovitý sokl částečně zakrývá přikrývadla pravé přílby znaku. Na soklu je postaven kanelovaný sloup kruhovitého průřezu, jehož horní polovice mizí za horním okrajem rámečku. V horní pravé části miniatury visí purpurová draperie, jež se obtáčí kolem sloupu a je viditelná opět ve spodním pravém rohu miniatury. Vlevo od znaku stojí před stupínkem na nízkém šedém podstavci tmavohnědá váza s hnědozelenými podlouhlými listy. V horním levém rohu se vznáší Fáma v podobě ženy s ňadry překypujícími přes živůtek bílé řízy a s žlutým pláštěm, který jí vlaje kolem ramen a kolem klína. Fáma má žluté vlasy zpola přikryté bílým šátkem, bílá křídla (viditelné je jen to pravé), v pravé ruce drží zlatou troubu, na níž troubí. Z trouby vlaje bílý prapor se zlatou sférou. V levici drží Fáma jinou zlatou troubu, která přesahuje vnější okraj rámečku. Pozadí miniatury tvoří krajina v namodralém oparu, jež je viditelná pouze vlevo od znaku, kde je na obzoru tvořená skalnatou horou. V horní části miniatury je vidět modré nebe s bílými a šedými oblaky, které směrem k obzoru přechází v bíle zataženou oblohu. Nahoře uprostřed přesahuje rámeček zlatá kartuš korunovaná zlatou listovou korunou, která nese oválný štít se znakem vydavatele listiny: Polcený a dvakrát dělený štít s oddělenou červenou hlavou, v níž je zlatá sféra; 1. a 4. ve zlatě tři černí kráčející lvi pod sebou; 2. v modrém tři zlatá vřetena (2,1); 3. v modrém zlaté slunce nad zlatým trojvrším; 5. červeno - stříbrně polceno s orlem střídavých tinktur; 6. třikrát děleno červeně a stříbrně.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 17.2.1749
date of issue
17. únor 1749
origin
Rakousko, Salzburg
dimension
Výška: 36,2 cm, Šířka: 25,4 cm
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
(B) 680

similar subjects