Languages

Císař František I. povyšuje císařského notáře Carla Ferdinanda von Martini do říšského rytířského stavu, polepšuje mu erb a uděluje mu predikát Edle zu Wasserberg

description

Znak: popis na fol. 5b, 6b, miniatura na fol. 6a, 180 x 313 mm. Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém je stříbrný cválající kůň. 2. a 3. ve stříbře je červená lilie. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské příly. Klenoty: I. stříbrně oblečený a červeně opásaný genius se zlatými vlasy a stříbrno - červeně skvrnitými křídly, který drží oběma rukama červenou lilii 1); přikrývadla modro - stříbrná. II. rostoucí stříbrný kůň; přikrývadla modro - zlatá 2). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na hliněném, částečně zatravněném pahorku. Za pahorkem se táhne travnatá krajina, vpravo od znaku rostou vedle sebe tři listnaté stromy, vlevo od znaku jsou stromy dva. V dálce se modrají hory, vpravo při okraji miniatury se na nejzazším horizontu rýsuje silueta věže s vysokou kuželovitou střechou a vlevo od ní zřícenina. Pozadí miniatury tvoří modrá obloha s šedobílými oblaky přecházející nad obzorem do růžova. Z horních rohů miniatury visí dovnitř zlatá šňůra, která je uprostřed přivázána k rámečku. Na šňůře je zavěšeno devět zlatých kartuší korunovaných vévodskými klobouky. Kartuše nesou okrouhlé štíty s kurfiřtskými znaky. I. falckrabě rýnský: rozděleno červenou špicí se zlatou starou císařskou korunou, vpravo v černém korunovaný zlatý, do středu obrácený lev s červeným jazykem, vlevo stříbrno - modře kosmo routováno. II. vévoda saský: ve zlatě pět černých břeven, přese vše jde zelená routová koruna, III. král český: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. IV. arcibiskup trevírský: ve stříbře červený kříž. V. arcibiskup mohučský: v červeném stříbrné kolo o šesti paprscích. VI. arcibiskup kolínský: ve stříbře černý kříž. VII. vévoda bavorský: rozděleno červenou špicí se zlatou sférou, vpravo stříbrno - modře šikmo routováno, vlevo v černém zlatý korunovaný lev s červeným jazykem. VIII. markrabě braniborský: ve stříbře červená orlice se zlatými perizonii na křídlech a se zlatým žezlem na hrudi. IX. král hannoverský: v červeném stříbrný kůň. Nahoře na rámečku jsou dvě pozdně barokní zlaté arabesky, které zasahují do vnitřku rámečku a po stranách ho mírně přesahují. Mezi nimi je císařský znak: černý orel se zlatou zbrojí, červenými jazyky a zlatými aureolami korunovaný císařskou korunou, který drží v parvém spáru železný meč se zlatým jilcem a záštitou a v levém spáru zlaté žezlo, na prsou nese polcený španělský štítek, vpravo je ve zlatě červené kosmé břevno se třemi stříbrnými aleriony, vlevo je ve zlatě šest koulí (1,2,2,1), z nichž horní je modrá a zbývajících pět je červených, štítek je ovinut řádem Zlatého rouna a korunován arcivévodskou korunou. Pod rámečkem se táhne zlatá arabeska s rokajovými prvky, z níž visí dolů zlatý feston. K rámečku je arabeska upevněná zlatou mříží. 1) V miniatuře je viditelná pouze pravá ruka. - 2) V miniatuře jsou přikrývadla červeno - stříbrná.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 25.6.1765
date of issue
25. červen 1765
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 37,4 cm, Šířka: 27,4 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Kneschke 1859-1870, VI., s. 153; Hefner 1856, s. 96, tab. 113; Hefner 1857, s. 11, tab. 13.
inventory number
(B) 696

similar subjects