Languages

Císařovna Marie Terezie povyšuje Johanna Wenzela Schindlera do šlechtického stavu, uděluje mu predikát Edler von a erb

description

Znak: popis na fol. 5b, 6b, 7a, miniatura na fol. 6a, 173 x 299 mm. Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém je liška přirozených barev. 2. a 3. ve stříbře jsou tři červené pětilisté květy se zlatým semeníkem (1,2) 1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - stříbrnými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený stříbrno - červeně, levý modro - stříbrně, mezi nimi zkřížená hornická kladiva 2). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na podlaze z růžových a šedých, oranžově mramorovaných dlaždic položených na šedém podkladu. Za podlahou se táhne nízký hliněný násep a za ním se otvírá průhled do krajiny s řekou. Vpravo od znaku jsou v řece dva travnaté ostrovy, každý s jedním listnatým stromem, vzdálenější břeh má modrozelenou barvu a rostou na něm tři listnaté stromy. Vlevo od znaku se řeka stáčí k obzoru, na jejím pravém travnatém břehu jsou dva listnaté stromy, na vzdálenějším levém, modravém břehu, jsou rovněž dva podobné stromy. Na obzoru se modrají hory. Pozadí miniatury tvoří modrá obloha s bílými oblaky s růžovým nádechem, která nad horami přechází do narůžovělého oparu, jenž proniká až do horských údolí. Celý výjev je rámován purpurovou draperií se zlatými třásněmi a šňůrami s třapci. Nahoře přesahují okraj rámečku tři kartuše. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý orel s červenými jazyky, na prsou nese zlatou kartuš s oválným červeným štítkem se stříbrným břevnem, která je korunována knížecí korunou a obtočena řádem Zlatého rouna. Postranní kartuše jsou menší a níže posazené než kartuš prostřední. Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány pohanskými korunami. V pravé kartuši je znak Uher: polceno, vpravo sedmkrát děleno červeně a stříbrně, vlevo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. V levé kartuši je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. 1) V miniatuře jsou malovány jako růže. - 2) V miniatuře jsou kladiva stříbrná s železnými topůrky, mlátek nahoře doprava.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 4.8.1780
date of issue
4. srpen 1780
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 35,9 cm, Šířka: 30,6 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Doerr 1900, s. 259; Schimon 1859, s. 146; Kneschke 1859-1870, VIII., s. 175-176.
inventory number
(B) 709

similar subjects