Languages

Císař František II. povyšuje Johanna Josepha Bayerweka, vrchního úředníka komorního panství Poděbrady, do šlechtického stavu, uděluje mu predikát von a erb

description

Znak: popis na fol. 6b - 7b, miniatura na fol. 6a., 171 x 286 mm. Dělený štít. Nahoře jsou ve zlatě dvě zkřížená hornická kladiva 1). Dole je v modrém skála s plochým vrcholem porostlým trávou, na němž se vidí vlk 2), vše přirozených barev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou rozevřená černá křídla. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na podlaze z oranžovorůžových a šedých dlaždic položených na šedém podkladě. Za podlahou přechází výjev hlinitým náspem do zatravněné krajiny. Vpravo od znaku stojí vzadu růžová zřícenina sestávající se ze dvou válcovitých věží spojených klenbou brány, k pravé věži je přistavěna apsida. Stavba je doprovázena zprava čtyřmi, zleva dvěma zelenými listnatými stromy s hnědými kmeny. Vlevo od znaku jsou růžové zříceniny dvě. Zřícenina více vpravo se sestává ze dvou válcovitých věží spojených bránou s křídly ze dřeva a s klenbou, zřícenina více vlevo se skládá ze tří válcovitých věží, první a druhá je spojena zdí, druhá a třetí je spojena klenbou brány. Mezi zříceninami rostou tři stromy, mezi levou zříceninou a okrajem miniatury jsou stromy dva. Všechny stromy jsou podobné stromům napravo od znaku. Všechny stavby mají rudohnědá okna a jsou beze střech. V pozadí se tyčí dva řetězy kuželovitých hor. Přední řetěz je zahalen modravým oparem, barva zadního řetězu se mění do růžova. Pozadí miniatury tvoří modrá, u horního okraje téměř černě zatažená obloha s šedorůžovými oblaky, která nad obzorem přechází do šedorůžova. Z rámečku visí do vnitřku miniatury kroutící se zlaté šňůry s třapci. Nahoře přesahují okraj rámečku tři kartuše. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý, císařskou korunou korunovaný orel se zlatou zbrojí, červenými jazyky a zlatými aureoalmi, v pravém spáru drží stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou a zlaté žezlo, v levém spáru drží zlatou sféru, na prsou orel nese polcený štítek, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo ve zlatě červené kosmé břevno se třemi stříbrnými aleriony, štítek je korunován arcivévodskou korunou a obtočen řádem Zlatého rouna. Postranní kartuše jsou menší a níže posazené než kartuš prostřední. Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány pohanskými korunami. V pravé kartuši je znak Uher: polceno, vpravo sedmkrát děleno červeně a stříbrně, vlevo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. V levé kartuši je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. 1) V miniatuře jsou kladiva železná, nasazená na dřevěných topůrcích, mlátek je nahoře a doprava. - 2) V miniatuře je vlk stojící a má červený jazyk.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 6.2.1794
date of issue
6. únor 1794
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 35,5 cm, Šířka: 30,2 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Doerr 1900, s. 268; Schimon 1859, s. 7; Kneschke 1859-1870, I., s. 242.
inventory number
(B) 714

similar subjects