Languages

Císař František II. povyšuje Johanna šlechtice von Schindler do rytířského stavu a polepšuje mu erb

description

Znak: popis na fol. 5a, 5b, miniatura na fol. 6a, 177 x 287 mm. Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém je liška přirozených barev. 2. a 3. ve stříbře jsou tři šestilisté 1) červené růže se zeleným kalichem a zlatým semeníkem (1,2). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. liška ze štítu; přikrývadla modro - stříbrná. II. dva rohy, pravý dělený stříbrno - červeně, levý opačně, mezi nimi dvě zkřížená hornická kladiva 2). 3) Deviza: MEMORIAE ET MERITO. 4) Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na podlaze ze světleoranžovorůžových a šedých dlaždic položených na šedém podkladě. Za podlahou přechází výjev hlinitým náspem do zatravněné krajiny. Po každé straně znaku je jedna růžová zřícenina. Zřícenina napravo se skládá ze dvou věží spojených klenbou brány, k nimž je zleva zdí připojena ještě jedna menší věž. Zřícenina je z každé strany provázena dvěma zelenými listnatými stromy s hnědými kmeny. Nalevo od znaku se zřícenina sestává ze dvou věží spojených zdí, k pravé věži je obloukem brány připojena ještě jedna menší věž, k levé věži je přistavěn bastion. Mezi znakem a zříceninou rostou dva stromy podobné těm napravo od znaku. Všechny zříceniny mají hnědá okna a jsou beze střech. Za stavbami se tyčí hory, střídavě vždy vzdálenější a bližší, bližší hory jsou modravé, na svazích vzdálenějších hor se modrá mísí s růžovou. Pozadí miniatury tvoří modrá, u horního okraje černofialovoazurově zatažená obloha s šedorůžovými oblaky, která nad horami přechází do šedorůžova. Z rámečku visí do vnitřku miniatury kroutící se zlaté šňůry s třapci. Nahoře přesahují okraj rámečku tři kartuše. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý, císařskou korunou korunovaný orel se zlatou zbrojí, červenými jazyky a zlatými aureoalmi, v pravém spáru drží stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou a zlaté žezlo, v levém spáru drží zlatou sféru, na prsou orel nese polcený štítek, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo ve zlatě červené kosmé břevno se třemi stříbrnými aleriony, štítek je korunován arcivévodskou korunou a obtočen řádem Zlatého rouna. Postranní kartuše jsou menší a níže posazené než kartuš prostřední. Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány pohanskými korunami. V pravé kartuši je znak Uher: polceno, vpravo v červeném čtyři stříbrná břevna, vlevo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. V levé kartuši je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. 1) V miniatuře jsou růže pětilisté. - 2) V miniatuře jsou kladiva přirozených barev. - 3) Tinktury přikrývadel levé přílby nejsou v listině uvedeny. V miniatuře jsou tato přikrývadla červeno - stříbrná, jak to odpovídá znaku udělenému roku 1780.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 27.2.1799
date of issue
27. únor 1799
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 36,8 cm, Šířka: 30,3 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Doerr 1900, s. 271; Schimon 1859, s. 146; Kneschke 1859-1870, VIII., s. 175-176.
inventory number
(B) 721

similar subjects