Languages

Císař František II povyšuje vysokomýtského purkmistra Antona Pawlowského do šlechtického stavu, uděluje mu predikát von Rosenfeld a erb

description

Znak: popis na fol. 5b, 6b, miniatura na fol. 6a, 177 x 281 mm. V modrém štítě je zlaté břevno doprovázené nahoře zlatou šestihrotou hvězdou, dole zlatým měsícem s lidskou tváří rohy vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, modré, zlaté a modré. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na podlaze ze světleoranžovorůžových a šedých dlaždic položených na šedém podkladě. Za podlahou přechází výjev hlinitým náspem do zatravněné krajiny. Vpravo od znaku jsou tři zelené listnaté stromy. Vlevo od znaku stojí růžová zřícenina sestávající se z vysoké průčelní zdi v níž je prolomena brána bez vrat, zprava je k ní zdí připojena menší věž, vlevo od průčelí stojí vyšší věž a vlevo od ní ještě jedna nižší věž. Tyto věže jsou spolu a s průčelím spojeny zdí. Zřícenina má hnědá okna a je bez střech. Mezi ní a znakem roste zelený listnatý strom, dva další podobné stromy rostou mezi zříceninou a okrajem miniatury. Za stavbami se tyčí hory ve třech pásmech. Bližší hory jsou modravé, v dalších pásmech se do modré mísí čím dál tím více růžové. Za svahy prvního pásma hor vpravo od znaku stojí v údolí pobořená růžová pevnost se čtyřmi viditelnými věžemi. Pozadí miniatury tvoří modrá, u horního okraje černofialovoazurově zatažená obloha s šedými a šedohnědými oblaky, která nad horami přechází do šedorůžova. Z rámečku visí do vnitřku miniatury kroutící se zlaté šňůry s třapci. Nahoře přesahují okraj rámečku tři kartuše. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý, císařskou korunou korunovaný orel se zlatou zbrojí, červenými jazyky a zlatými aureoalmi, v pravém spáru drží stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou a zlaté žezlo, v levém spáru drží zlatou sféru, na prsou orel nese polcený štítek, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo ve zlatě červené kosmé břevno se třemi stříbrnými aleriony, štítek je korunován arcivévodskou korunou a obtočen řádem Zlatého rouna. Postranní kartuše jsou menší a níže posazené než kartuš prostřední. Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány pohanskými korunami. V pravé kartuši je znak Uher: polceno, vpravo v červeném čtyři stříbrná břevna, vlevo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. V levé kartuši je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 13.5.1800
date of issue
13. květen 1800
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 36,8 cm, Šířka: 30,7 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Doerr 1900, s. 272; Schimon 1859, s. 119; Kneschke 1859-1870, VII., s. 76.
inventory number
(B) 723a

similar subjects