Languages

Císař František I. povyšuje Ludwiga Müllnera, hejtmana dělostřeleckého polního zbrojního úřadu, do šlechtického stavu, uděluje mu predikát von Mühlburg a erb

description

Znak: popis na fol. 5b, 6b, miniatura na fol. 6a, 172 x 284 mm. Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě je letící, za sebe se ohlížející černá orlice 1) držící v pravém spáru meč 2), v levém spáru hlavu Saracéna 3). 2. a 3. ve stříbře je červená kvádrovaná pevnost s černými spárami a s třemi věžemi, každou o dvou stínkách 4), nad věžemi se vznáší tři hořící granáty 5). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice 1). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na podlaze z oranžovorůžových a šedých dlaždic položených na šedém podkladě. Za podlahou přechází výjev hlinitým náspem do krajiny pokryté usychající trávou. Vpravo od znaku protíná krajinu kosmo vedoucí cesta. Na prvním horizontu, v místech, kde se za něj lomí cesta, stojí modrošedofialová zřícenina. Sestává se ze tří věží, první dvě jsou spojeny klenbou brány, druhá a třetí zdí. Vpravo od cesty roste na prvním horizontu až k okraji miniatury husté křoví, vlevo od cesy rostou na témž horizontu dva listnaté stromy a od nich až ke znaku se táhne pás křoví. Vlevo vyniká zpoza znaku vzrostlé křoví, pak je proluka vyplněná modrošedofialovou zříceninou skládající se z bastionu a dvou věží spojených klenbou brány a dvěma listnatými stromy. Obě zříceniny mají černá okna a jsou beze střech. Od stromů až k levému okraji miniatury se opět táhne křoví. Všechny rostliny mají podobnou barvu jako zříceniny, ale s nádechem poněkud do zelena a zprava jsou zlatě ozářeny sluncem. Za prvním horizontem se tyčí pohoří se třemi viditelnými pásmy, první z nich je modravé, další pásma jsou postupně čím dál tím víc růžovější. Pozadí miniatury tvoří modrá, u horního okraje šedohnědozeleně zatažená obloha s šedohnědozelenými oblaky, která nad horami přechází do žlutorůžova. Z rámečku visí do vnitřku miniatury kroutící se zlaté šňůry s třapci. Nahoře přesahují okraj rámečku tři kartuše. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý, zlatě korunovaný orel se zlatou zbrojí a červenými jazyky, v pravém spáru drží stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou, v levém spáru drží zlatou sféru, na prsou orel nese červený španělský štítek se stříbrným břevnem. Postranní kartuše jsou menší a níže posazené než kartuš prostřední. Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány pohanskými korunami. V pravé kartuši je znak Uher: polceno, vpravo sedmkrát děleno červeně a stříbrně, vlevo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. V levé kartuši je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. 1) V miniatuře má orlice červený jazyk. - 2) V miniatuře má meč železnou čepel, zlatý jilec a záštitu. - 3) V miniatuře je hlava Saracéna přirozené pleťové barvy, má černý vlas s černým Alláhovým pramenem, za nějž ji drží orlice, a s černým knírem, oči pod černým obočím jsou zavřené. - 4) Pevnost je prolomena bránou bez vrat se zlatým pozadím. Každá z věží je prolomena jedním oknem se stříbrným pozadím. Okna i brána jsou zaklenuta valenou klenbou. - 5) V miniatuře je nad každou věží jeden granát, jsou železné, oheň je zlatý s červenými plameny.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
19. století, 16.3.1808
date of issue
16. březen 1808
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 37,1 cm, Šířka: 31,1 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Doerr 1900, s. 276; Kneschke 1859-1870, VI., s. 401.
inventory number
(B) 726

similar subjects