Languages

Retabulum archy ze Slavětína

description

Dřevěný třídílný malovaný skládací pozdně gotický oltář s pohyblivými křídly ve formě tzv. retabula (oltářního nástavce). Objemný předmět byl Národnímu Muzeu zaslán v r. 1893 farářem Františkem Štědrým z kostela sv. Jakuba ve Slavětíně u Loun. Původ oltáře v severočeském regionu či dokonce v samotném Slavětíně je dodnes nejistý, objevují se i výklady přiřazující výrobu celého retabula některé z běžných pražských dílen první půlky 15. století. Celková ikonografie, užití symbolů, náboženských témat a jejich kompozice odkazuje k jakési dvojí identitě oltáře, kombinující prvky a postupy uměleckého řemesla doby předhusitské i doby nadcházející. Oltář bývá totiž podle převládajících interpretací zařazován do okruhu předmětů mísících prvky katolické i utrakvistické umělecké produkce. A dobře tak zapadá do okruhu předmětů obsahujících prvky a témata dohodnutá v rámci jihlavských kompaktát jako tzv. "minimální společný jmenovatel" obou umírněných stran. Záhadou dodnes zůstává dobové poškození retabula ostrým předmětem.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
type
Náboženství, církev, kult
dating
15. století, Kolem roku 1450
origin
Ústecký kraj, Slavětín
dimension
Výška: 233 cm, Šířka při otevření křídel: 305 cm
material
Dřevo
technique
Malba
inventory number
H2-3915abc

similar subjects