Languages

Funkci zemského vojenského velitelství pro Čechy vykonávalo za povstání velitelství Alex generálů Františka Slunečka (třetí zprava) a Zdeňka Nováka (pátý zprava)

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka novodobých českých dějin
fund
České národní povstání 1945
type
Fotografie
subject author
Heyduk
dating
20. století, 4.5.1945
origin
Česká republika, Protektorát Čechy a Morava
material
Fotografický film
technique
Fotografický proces
inventory number
H8d 6/2010, č. negativu 1788, 4. 5. 1945

next subjects