Languages

Nouzový 5krejcar 1848-1849 ze Žamberka

description

Nouzové mince byly obvykle raženy z málo hodnotných kovů (cín, železo, hliník), v kulaté podobě, případně i ve tvaru hranáčů. Nouzová platidla pak obecně byla zhotovována z nejrůznějších materiálů, zejména však z papíru, ale známy jsou i nouzovky ze dřeva, kůže, plátna, porcelánu, skla. Ve všech případech bylo jejich hlavním a jediným cílem nahradit nedostatkové mince v oběhu. Nouzovky z roku 1848-1850 měly v drtivé většině podobu papírových platidel obdélníkového tvaru (většinou „na ležato") s několikařádkovým nápisem označujícím hodnotu a garance, s místem vydání, jménem emitenta, případně i s datem vydání a platností. Často bývala tato platidla graficky velmi zdařilá, s použitím mnoha různých druhů písem a ornamentů, jak již to bylo v polovině 19. století obvyklé, nebo s obrazovými motivy vztahujícími se k obchodní činnosti, k místu apod., najdeme však i prosté rukou psané stvrzenky, opatřené jen podpisem vydavatele. Žamberská poukázka v sobě zajímavým způsobem kombinuje „mincovní" a „bankovkový" vzhled nouzového platidla. Jde zejména o použitý materiál (papír), o kruhový tvar a o zpodobnění samotné nouzovky, kdy pole aversu i reversu je vyplněno několikařádkovým nápisem dobově módního provedení. Nouzovka sama sebe označuje jako známku („Marke"), ale to je zcela pochopitelné, když uvážíme, že tato nouzovka je papírovou podobou mosazné známky, kterou Friderich E. Petzold vydal původně.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Numismatická sbírka
fund
Papírová platidla
type
Mince
subject author
Friedrich E. Petzold
dating
19. století, 1848-1849
date of issue
1848-1850
origin
Pardubický kraj, Žamberk
dimension
Průměr: 4 cm
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
H5-98498
Related virtual exhibitions
Peníze

next subjects