Languages

Šál

description

Kruhový šál na nízké nožce se širokým, radiálně žebrovaným a zoubkovaným okrajem. Na dně v modře rámovaném medailonu vyobrazen strom na zeleném pahorku.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Keramika
group
Habánská keramika
type
Porcelán a keramika
dating
17. století, 1651
origin
Bez určení
dimension
23 x 52 cm
material
Fajáns, Fajans
technique
Vypalování, Habánská fajans, bílá glazura, malba vysokožárovými barvami
photo author
MgA. Alžběta Kumstátová
inventory number
H2-2939

next subjects