Languages

Propagace jezera Bled pro československé turisty

description

Propagační plakát

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka tělesné výchovy a sportu
fund
Archiv tělesné výchovy a sportu
group
SBÍRKA PLAKÁTŮ
subgroup 1
Propagace
type
Archiválie
subject author
Kocjančič
dating
20. století, 1930..1935
origin
Slovinsko, Království SHS
dimension
95x63 cm
material
Papír
inventory number
Sb. Plakátů, inv. č. 5400

similar subjects