Languages

Carinovaná nádobka

description

Kádinka s téměř bikónickým tělem s maximální výdutí v polovině výšky.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka klasické archeologie
fund
Antické sklo
type
Archeologické sbírky
dating
1. století, 2. polovina 1. století - 2. století
origin
Evropa, Západní Středomoří
dimension
Výška: 8,1 cm, Max. průměr: 7,2 cm
material
Sklo, Transparentní, slabě nazelenalé sklo
technique
Sklářství
literature
SVOBODOVÁ, Helena. Ancient glass, Praha: Národní muzeum, 2017.
inventory number
H10-5198

similar subjects