Languages

Paměti Jindřicha Hýzrla z Chodů

description

Kodex obsahuje autobiografii sepsanou v několika etapách na základě deníku, který si autor psal asi od devatenácti let. Rukopis byl postupně psán několik písaři, poslední část psal patrně Hýzrle sám. Knihovna Národního muzea získala rukopis koupí v roce 1892. Na f. Ir fyzický popis rukopisu. Na f. 3r analogie titulního listu tisku s textem "Raiss Buch und Leben, Darinnen begriffen, was ich Heinrich Hiesserle von Chodaw seider vom ailfften Jar meines Alters als de Anno 1586 Angefangen unnd gefüret, So mit Figuren hiebeineben gezieret unnd jetzt aufs new abgeschriben worden in 1612." Datace se vztahuje ke vzniku první části rukopisu.

institution
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
subcollection
Rukopisy a staré tisky
type
Knihy, periodika a tiskoviny
subject author
Jindřich Hýzrle z Chodů, Chodova
dating
17. století, První polovina 17. století (po 1612, po 1630, kolem 1648)
origin
Bez určení
dimension
Výška: 38 cm, Šířka: 27,5 cm
material
Pergamen
technique
Rukopis
inventory number
VI A 12

similar subjects